×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Kayseri Üniversitesi Açık Spor Tesisleri Bakım Onarım İşi İhale İlanı

Kayseri Üniversitesi Açık Spor Tesisleri Bakım Onarım İşi

İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Kayseri Üniversitesi Açık Spor Tesisleri Bakım Onarım İşi

b) Türü: Yapım işleri

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no'su (yapım işlerinde): 2022H03-187526 ( - Muhtelif İşler)

d) Kodu:

e) Miktarı: 18 Kalem İş ile Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Açık Spor Tesislerinin Bakım Onarımının Yapılması Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Talas- Kayseri Madde

3 - İhaleye ilişkin bilgiler

3.1.

a) İhale kayıt numarası: 2022/513500

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) İhale (son teklif verme) tarihi ve saati: 14.06.2022 Saat: 10:00

ç) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Rektörlük Binası 2. Kat Toplantı Salonu


03 Haziran 2022 Cuma