×
TUR
KAYÜ Anasayfa
VİZYON-MİSYON
Genel Bilgiler

VİZYONUMUZ: Uygulama odaklı, öncü ve örnek bir üniversite olabilmek amacıyla, tüm birimlerin ihtiyacı olan yapılaşmayı ve teknik desteği sağlayabilmektir.

MİSYONUMUZ: İlgili kanun ve mevzuat hükümlerine uygun olarak, ekonomik tasarruf tedbirleri kapsamında eldeki imkanları en etkin ve verimli şekilde kullanarak, mevcut yapıların teknik açıdan sürdürülebilirliğini sağlamak ve yeni yapı ve tesisleri ergonomik, teknolojik ve modern bir tarzda inşa etmektir.