×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Kayseri Üniversitesi Develi, Yeşilhisar, İncesu Kampüsleri Bakım Onarım İşi

Kayseri Üniversitesi Develi, Yeşilhisar, İncesu Kampüsleri Bakım Onarım İşi

İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Kayseri Üniversitesi Develi, Yeşilhisar, İncesu Kampüsleri Bakım Onarım İşi

b) Türü: Yapım işleri

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no'su (yapım işlerinde): 2022H03-187526 ( - Muhtelif İşler)

d) Kodu:

e) Miktarı: 69 Kalem İş İle Kayseri Üniversitesi Develi, Yeşilhisar, İncesu Kampüsleri Bakım Onarım İşi Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: DEVELİ SEYRANİ KAMPÜSÜ / KAYSERİ , YEŞİLHİSAR / KAYSERİ , İNCESU / KAYSERİ

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler

3.1. a) İhale kayıt numarası: 2022/584884

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) İhale (son teklif verme) tarihi ve saati: 22.06.2022 Saat: 10:00

ç) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Rektörlük Binası 2. Kat Toplantı Salonu

3.2. Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden e-teklif olarak sunulur.


07 Temmuz 2022 Perşembe