×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi 2022 Yılı Çevre Düzenlemesi ve Altyapı İşi

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ

İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi 2022 Yılı Çevre Düzenlemesi ve Altyapı İşi

b) Türü: Yapım işleri

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no'su (yapım işlerinde): 2022H03-187526 ( - Muhtelif İşler)

d) Kodu:

e) Miktarı: Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesinde 47 Kalem İş İle Çevre Düzenlemesi ve Altyapı İşi Yapılması Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ TALAS/KAYSERİ 

İhaleye ilişkin bilgiler 3.1.

a) İhale kayıt numarası: 2022/440822

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) İhale (son teklif verme) tarihi ve saati: 18.05.2022 Saat: 10:30

ç) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Rektörlük Binası 2. Kat Toplantı Salonu


11 Mayıs 2022 Çarşamba