×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Kayseri Üniversitesi Bünyan, Tomarza, Pınarbaşı Kampüsleri Bakım Onarım İşi

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ

Kayseri Üniversitesi Bünyan, Tomarza, Pınarbaşı Kampüsleri Bakım Onarım İşiKayseri Üniversitesi 1 Adet Yolcu Asansörü,1 Adet Servis Asansörü, 2 Adet Asansör Revizyonu Yapım İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Kayseri Üniversitesi Bünyan, Tomarza, Pınarbaşı Kampüsleri Bakım Onarım İşi b) Türü: Yapım işleri

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no'su (yapım işlerinde): 2022H03-187526 ( - Muhtelif İşler)

d) Kodu:

e) Miktarı: 148 Kalem iş ile Bünyan, Tomarza, Pınarbaşı Kampüslerinin Bakım Onarım İşi Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: BÜNYAN / KAYSERİ , TOMARZA/KAYSERİ , PINARBAŞI/KAYSERİ

İhaleye ilişkin bilgiler 3.1.

a) İhale kayıt numarası: 2022/401538

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) İhale (son teklif verme) tarihi ve saati: 11.05.2022 Saat: 10:30

ç) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Rektörlük Binası 2. Kat Toplantı Salonu


11 Mayıs 2022 Çarşamba