×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Asansör Yapım ve Revizyon Yapım İşi İhale İlanı

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ

Kayseri Üniversitesi 1 Adet Yolcu Asansörü,1 Adet Servis Asansörü, 2 Adet Asansör Revizyonu Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2022/140219

1-İdarenin

a) Adı : YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ

b) Adresi : 15 Temmuz Caddesi TALAS/KAYSERİ

c) Telefon ve faks numarası : 03525043838 - 03525043836

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : Kayseri Üniversitesi 1 Adet Yolcu Asansörü,1 Adet Servis Asansörü, 2 Adet Asansör Revizyonu Yapım İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı : İhale Kapsamında, 1- Rektörlük Binasına 1 Adet Yolcu Asansörü, 2- Uygulamalı Bilimler Fakültesine 1 Adet Servis Asansörü 3- Teknik Bilimler MYO ve Yemekhane Binalarında 2 Adet Asansör Revizyon Yapım İşi yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kayseri Üniversitesi 15 temmuz yerleşkesi TALAS/KAYSERİ

ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 100 (Yüz) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 15.03.2022 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Rektörlük Binası 2. Kat Toplantı Salonu


02 Mart 2022 Çarşamba